Privaatsus

Versioon 10.01.2019

Privaatsustingimused kehtivad e-poest Metallikeskus.ee tellimuse esitamisel ja AS VMT Tehased poolt kogutud isikuandmete töötlemisel. Isikuandmeid ei koguta e-poe kasutamisel ilma tellimust esitamata. Isikuandmete kasutamise ja töötlemise eest vastutab juriidilise isikuna AS VMT Tehased (registrikood 11285494, aadress Reinu tee 27, 71020 Viljandi).

1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA KOGUMISE EESMÄRGID

1.1. Ostu-müügilepingu sõlmimiseks, mis automaatselt sõlmitakse e-poest tellimuse edastamisel.

1.2. Võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks.

1.3. Kaupade kohaletoimetamiseks Kliendi esitatud aadressidele.

1.4. Vastutava juriidilise isiku raamatupidamisarvestuse pidamiseks.

1.5. Vastutava juriidilise isiku kaupade ja teenuste arendamiseks ning turundustegevuseks.

1.6. Vastutava juriidilise isiku õigustatud huvide tagamiseks.

2. MILLISEID ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?

2.1. Kliendi ees- ja perekonnanimi.

2.2. Kliendi arve aadress.

2.3. Kliendi tarneaadress.

2.4. Kliendi e-mail.

2.5. Kliendi telefoni number.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PERIOOD

3.1. Kõiki suhtlusandmeid säilitatakse 3 aastat pärast konkreetse suhtluse lõppu

3.2. Finantsandmeid säilitatakse 7 aastat pärast finantskande tegemise majandusaasta lõppu.

4. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

4.1. E-poest tellitud kaupade kohaletoimetamiseks vajalikud isikuandmed Kaubaekspress OÜ-le.

4.2. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4.3. Õiguskaitseasutustele, kui see tuleneb õigusaktides sätestatud kohustustest.

5. KLIENDI ÕIGUSED

5.1. Kliendil on õigus saada teavet kogutud isikuandmete kohta ning isikuandmete kogumise eesmärkide kohta.

5.2. Kliendil on õigus nõuda kogutud isikuandmete parandamist, kui nendes esinevad ebatäpsused.

5.3. Kliendil on õigus nõuda kogutud isikuandmete kustutamist juhul kui tellimuse järel majandustegevust ei toimu (tellimus tühistatakse enne tellitud kaupade eest tasumist).

5.4. Kui kliendil on tekkinud seisukoht, et tema õigusi seoses isikuandmete töötlemisega on rikutud, on tal võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

5.5 Kliendil on õigus keelduda oma isikuandmete kasutamisest turunduslikel eesmärkidel.

 

Vastutav juriidiline isik AS VMT Tehased jätab endale õiguse teha privaatsustingimustes muudatusi.

Sinu veebilehitseja on vananenud!

Palun uuenda oma veebilehitsejat, et näha lehekülge korrektselt.Uuenda oma veebilehitsejat kohe

×