Müügitingimused

Versioon 19.06.2019

1. ÜLDISED TINGIMUSED

1.1. Metallikeskus.ee e-poe (edaspid E-pood) müügitingimused kehtivad aadressilt metallikeskus.ee ostmisel.

1.2. Kauba müüja on VMT Tehased AS (edaspidi Müüja), registri kood 11285494, aadress Reinu tee 27, 71020 Viljandi, tel 533 14 735, mail@vmt.ee või Ulvi.Teemusk@vmt.ee.

1.3. Kauba ostjaks võivad olla kõik isikud (edaspidi Klient), kes kasutavad www.metallikeskus.ee e-poodi.

1.4. Müüjal on õigus ühepoolselt müügitingimusi muuta, avaldades muudetud tingimused metallikeskus.ee kodulehel.

1.5. Müügitingimustele lisaks reguleerivad Müüja e-poest ostu sooritamist kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.

1.6. E-poes maksimaalsed tellitavad gabariidid:

1.6.1. Pikkus 8000mm.

1.6.2. Laius 2350mm.

1.6.3. Kaal 2500kg.

2. TELLIMUSE ESITAMINE JA MAKSMINE

2.1. Klient valib e-poest välja sobivad kaubad ja lisab need ostukorvi.

2.2. Klient valib kättetoimetamise viisi ja koha.

2.3. Klient tellib ostukorvi lisatud kaubad, mille alusel saadetakse tema e-mailile tellimuse kinnitus.

2.4. Klient tasub tellimuse kinnituse alusel Kauba eest Müüjale.

2.4.1. Kauba eest saab tasuda internetipanga kaudu.

2.4.2. Kauba eest saab tasuda pangaülekandega Müüja arvelduskontole.

2.4.3. Kauba eest on võimalik tasuda Müüja müügipunktis Reinu tee 27, Viljandi.

2.5. Kauba eest saab tasuda ainult eurodes (EUR).

2.6. Müügitellimuse saatmisega broneerib Müüja oma laos tellitud kaubad.

2.7. Müüja ja Kliendi vahel hakkab kehtima müügileping alates Kliendi poolt tasutud ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

2.8. Peale tellimuse esitamist on kliendil aega 3 tööpäeva tellimuse eest tasumiseks. Kui 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamiset pole Kauba eest Müüjale tasutud, vabastab Müüja broneeringu ja loeb tellimuse tühistatuks.

3. KAUBA HIND

3.1. Kauba hind sisaldab 20%-list käibemaksu.

3.2. Juhul kui Klient valib Kauba kohaletoimetamise etteantud aadressile lisandub Kauba hinnale transpordi hind.

3.3. Transpordi hind sisaldab 20%-list käibemaksu.

3.4. Kui Klient on käibemaksukohuslasest juriidiline isik, väljastatakse talle tellimus ilma käibemaksuta ning Klient tasub Kauba eest vastavalt KMS  § 41¹ lõige 5, mille kohaselt „kauba soetaja arvestab käibemaksusumma enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksuna“.

3.5. E-poe keskkonnas on maksimaalne tellimuse suurus koos käibemaksuga 2000 eurot.

4. KAUBA TARNIMINE

4.1. Klient saab valida, kas tuleb ise Kaubale järgi Müüja Viljandi lattu või tellib kauba kohaletoimetamise etteantud aadressile Kaubaekspressi kullerteenust kasutades.

4.2. Kauba kättesaamine Müüja laost.

4.2.1. E-poe keskkonnas määrab Klient kaubale järgitulemise eeldatava aja.

4.2.2. Ise järgi tulles pöördub klient kõigepealt Müüja müügipunkti, kus vormistatakse e-poe tellimuse alusel laodokumendid Kauba kättesaamiseks.

4.2.3. Müüja müügipunkt ja ladu on avatud tööpäeviti kell 7.30-11.30 ja 12.30-16.00.

4.2.4. Juhul, kui Kliendi poolt tellitud Kaupa ei ole laos või on sellega ilmnenud muud kauba väljastamist takistavad probleemid, informeeritakse Klienti sellest enne Kaubale järgitulemist või hiljemalt 2 tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist. Kui Klient leiab, et sel juhul ta Kaupa enam ei soovi, on tal võimalik tellimus tühistada vastavalt punktile 6.1

4.3. Kauba kohaletoimetamine Kliendi poolt etteantud aadressile.

4.3.1. Kaupu tarnitakse ainult Eesti Vabariigi piires.

4.3.2. Kauba tarnimine toimub 5 päeva jooksul (saartele 7 päeva jooksul) alates makse laekumisest Müüja arvelduskontole. Kohaletoimetamise aeg lepitakse Kliendiga kontakttelefoni või e-maili teel eelnevalt kokku.

4.3.3. Juhul, kui Kliendi poolt tellitud Kauba tarnimisega ilmnevad probleemid, informeeritakse Klienti sellest hiljemalt 2 tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist. Kui Klient leiab, et sel juhul ta Kaupa ename ei soovi, on tal võimalik tellimus tühistada vastavalt punktile 6.1.

4.4. Kaup antakse Kliendile üle koos saatelehega, mille allkirjastamisega Klient kinnitab, et on Kauba kätte saanud.

5. KAUBA TAGASTAMINE

5.1. Kliendil on õigus põhjust esitamata tagastada 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest järgnevaid tooteid:

5.1.1. Võrgud.

5.1.2. Boileriotsad.

5.1.3. Lõkkealused.

5.1.4. Armatuurvõrgud.

5.1.5. Leiunurga tooted.

5.1.5. Tooted, mis on tellitud lati pikkusega (ilma lõikuseta).

5.1.6. Muudel juhtudel loeb Müüja Kaubad valmistatuks kliendi mõõtude järgi ning 14-päevane põhjust esitamata tagastusõigus ei kehti.

5.2. Kauba tagastamiseks peab Klient tegema e-maili teel Müüjale vastavasisulise avalduse, kus on märgitud tellimuse number, kauba kätte saamise aeg, Kliendi andmed ja tagastamise põhjus.

5.3. Klient on kohustatud tagastama Kauba Müüjale 14 kalendripäeva jooksul alates tagastamisavalduse edastamisest.

5.4. Müüja tagastab ostusumma Kliendile 14 kalendripäeva jooksul alates tagastamisavalduse edasamisest.

5.5. Tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

5.6. Tagastatav Kaup peab olema kasutamata ja rikkumata. Juhul kui kaupa on kasutatud või rikutud on Müüjal õigus keelduda Kauba vastuvõtmisest ning nõuda tehtud kahju hüvitamist.

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

6.1. Kliendil on õigus tellimus tühistada enne Kauba kohaletoimetamist või Kaubale järgitulemist teavitades sellest Müüjat e-maili või telefoni teel.

6.2. Müüja tagastab ostusumma Kliendi arveldusarvele 14 kalendripäeva jooksul alates tellimuse tühistamise avalduse esitamist.

7. KAUBA KVALITEET JA VASTUTUS

7.1. Müüja vastutab Kauba nõuetele mittevastavuse ees 2 aasta jooksul peale Kauba Kliendile üleandmist.

7.2. Kauba lõikamine tolerantsiga kuni +/- 3mm.

7.3. Müüja poolt müüdav Kaup on enamasti ladustatud välitingimustes, mis tähendab, et Kaubal võib esineda roostet sõltuvalt ladustamise ajast.

7.3.1. Välitingimustes ei ole ladustatud lehed margiga DC01 ja zn lehed. Samuti mõned rv lehed.

7.4. Müüja ja Klient vastutavad oma tegevusega tehtud kahju ja käesolevate tingimuste rikkumise eest vastavalt Eesti Vabariigi kehtivates õigusaktides sätestatule.

7.5. Müüja ja Klient lahendavad tekkivad vaidlused esmajärjekorras läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda kohtuväliselt Tarbijakaitseametisse ja tarbijavaidluste komisjoni. Muudel juhtudel tuleb vaidluste lahendamiseks pöörduda Tartu Maakohtusse.

7.6. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

7.7. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Sinu veebilehitseja on vananenud!

Palun uuenda oma veebilehitsejat, et näha lehekülge korrektselt.Uuenda oma veebilehitsejat kohe

×